Projektowanie i aranżacja ogrodów

Oferujemy zarówno kompleksowe aranżacje ogrodów, jak i modyfikacje już istniejących.

Co zawiera projekt ogrodu?

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zrobić zdjęcia terenu i dokładne domiary sprawdzające zgodność z mapką terenu. Dlatego przed planowaną pierwszą naszą wizytą, prosimy o przygotowanie mapki geodezyjnej działki.

Projekt ogrodu wykonany przez nas, składa się z dwóch części:

1. Projekt koncepcyjny ogrodu

2. Projekt wykonawczy ogrodu


 

Ad. 1 Projekt koncepcyjny zawiera dwie propozycje rzutów, bądź widoków całości terenu. Są to pomysły na zagospodarowanie terenu. Uwzględniają wszystkie elementy, które Klient chce, żeby znalazły się w ogrodzie. W ustaleniu jakie dokładnie to mają być elementy pomaga nam, przeprowadzona wcześniej ankieta. Takie gotowe rzuty koncepcji z układem roślinności, planem nawierzchni i małą architekturą, dodatkowo dopełniamy wizualizacjami 2D.

Po mailowej lub pisemnej akceptacji jednej z koncepcji, następuje rozliczenie się z 50% ustalonej wcześniej ceny projektu.

Ad. 2 Projekt wykonawczy na podstawie zatwierdzonej wcześniej koncepcji wykonywany jest w odpowiedniej skali, gdzie podane są już konkretne gatunki roślin, ich liczba w specjalnie przygotowanej do tego tabeli.

Projekt wykonawczy zawiera kosztorys wstępny, w którym sporządzamy :

 • spis ilościowy materiału roślinnego (istotne jest również zasugerowanie przez Inwestora wielkości roślin jakie chciałby zakupić w danym okresie).
 • spis materiałów, takich jak: kompost, torf, czarnoziem, kora, paliki, agrowłóknina itp.
 • zestawienie kosztów realizacji projektu (robocizny) z cenami poszczególnych prac.
 • wypożyczenie specjalistycznych maszyn.
 • ewentualne koszty transportu materiałów.

Możliwe jest również wypożyczenie od naszej firmy tymczasowego automatycznego nawodnienia, na czas rozrostu części korzeniowej roślin. To dla Klientów, którzy nie planują montażu automatycznego nawodnienia w swoim ogrodzie.

Projekty częściowe, szczegółowe, jeśli są konieczne wyceniane są dodatkowo, dotyczą:

 • przewidywanych prac ziemnych

 • odwodnienia

 • budowy nawierzchni

 • małej architektury

 • oświetlenia

 • systemu nawadniającego

 • plan pielęgnacji ogrodu do użytku własnego

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Luiza Nowak
tel. kom.: 788 572 744