Skarpa w ogrodzie z zaprojektowanym i wykonanym murkiem oporowym z podkładów kolejowych.