Przygotowanie podłoża i automatycznego nawodnienia pod trawnik z siewu. Powierzchnia trawnika 1000m2. Podłoże rodzime gliniaste – konieczne obniżenie terenu i wymiana wierzchniej warstwy gruntu.

Kolejność prac przy wykonywaniu ogrodu:

Etap I Oczyszczenie, wyrównanie terenu, nawiezienie czarnoziemu
Etap II Instalacja systemu nawadniającego oraz drenażu
Etap III Posadzenie żywopłotu
Etap IV Wykonanie trawnika z siewu