Sadzenie drzew i krzewów w pasie zieleni przy Przychodni Profi-Med w Goleniowie.