Sadzenie jodeł kaukaskich w ogrodzie. Wysokości drzew od 4 do ponad 6 m.