Projektowanie i aranżacja ogrodów

Oferujemy zarówno kompleksowe aranżacje ogrodów, jak i modyfikacje już istniejących. Po podpisaniu umowy na wykonanie ogrodu, klient nie płaci za projekt. To znaczy, że cena za projekt zostanie odliczona od łącznej sumy za wykonanie ogrodu.

Jeśli jesteś zainteresowany tylko projektem ogrodu, poniżej przedstawiamy wybrane usługi:

USŁUGA

POWIERZCHNIA DZIAŁKI

CENA

1. Projekt koncepcyjny ogrodu 1000 m2

Zapytaj o cenę

2. Projekt wykonawczy z kosztorysem 1000 m2
3. Aranżacja roślinna części ogrodu z kosztorysem (zdjęcie to znaczy widok –   1 szt. wizualizacja na zdjęciu
4. Aranżacja modyfikacji części ogrodu z elementem małej architektury ( np. roślinność z tarasem, z altaną, punktem wodnym itp.) wraz z kosztorysem
5. Projekt nawodnienia ogrodu 1000 m2

 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zrobić zdjęcia terenu i dokładne domiary sprawdzające zgodność z mapką terenu. Dlatego przed planowaną pierwszą naszą wizytą, prosimy o przygotowanie mapki geodezyjnej działki.

Co zawiera projekt ogrodu?

Projekt ogrodu wykonany przez nas, składa się z dwóch części:

1. Projekt koncepcyjny ogrodu

2. Projekt wykonawczy ogrodu


Ad. 1 Projekt koncepcyjny zawiera dwie propozycje rzutów, bądź widoków całości terenu. Są to pomysły na zagospodarowanie terenu. Uwzględniają wszystkie elementy, które Klient chce, żeby znalazły się w ogrodzie. W ustaleniu jakie dokładnie to mają być elementy pomaga nam, przeprowadzona wcześniej ankieta. Takie gotowe rzuty koncepcji z układem roślinności, planem nawierzchni i małą architekturą, dodatkowo dopełniamy wizualizacjami 2D.

Po mailowej lub pisemnej akceptacji jednej z koncepcji, następuje rozliczenie się z 50% ustalonej wcześniej ceny projektu.

Ad. 2 Projekt wykonawczy na podstawie zatwierdzonej wcześniej koncepcji wykonywany jest w odpowiedniej skali, gdzie podane są już konkretne gatunki roślin, ich liczba w specjalnie przygotowanej do tego tabeli.

Projekt wykonawczy zawiera kosztorys wstępny, w którym sporządzamy :

 • spis ilościowy materiału roślinnego (istotne jest również zasugerowanie przez Inwestora wielkości roślin jakie chciałby zakupić w danym okresie).
 • spis materiałów, takich jak: kompost, torf, czarnoziem, kora, paliki, agrowłóknina itp.
 • zestawienie kosztów realizacji projektu (robocizny) z cenami poszczególnych prac.
 • wypożyczenie specjalistycznych maszyn.
 • ewentualne koszty transportu materiałów.

Możliwe jest również wypożyczenie od naszej firmy tymczasowego automatycznego nawodnienia, na czas rozrostu części korzeniowej roślin. To dla Klientów, którzy nie planują montażu automatycznego nawodnienia w swoim ogrodzie.

Projekty częściowe, szczegółowe, jeśli są konieczne wyceniane są dodatkowo, dotyczą:

 • przewidywanych prac ziemnych

 • odwodnienia

 • budowy nawierzchni

 • małej architektury

 • oświetlenia

 • systemu nawadniającego

 • plan pielęgnacji ogrodu do użytku własnego

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Luiza Nowak
tel. kom.: 788 572 744