Usługi geodezyjne

  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Mapy do celów projektowych
  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne, powykonawcze
  • Pomiary powierzchni użytkowych i kubatury
  • Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, scalenia
  • Wznowienia granic nieruchomości
  • Inwentaryzacje geodezyjne

Andrzej Szcześniak
tel. kom.: 783 226 138