Prace wykonane równiarką niwelacyjną terenu pod trawnik w Świnoujściu.