Projekt nawierzchni na działce zlokalizowanej koło Nowogardu.