INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA – TEREN PRZY UL. PRZYGODNEJ W SZCZECINIE.